De decemberuitgave Labvision 2011 is opgesierd met een redactioneel stukje over Maria van DeaLuna. Het blad heeft een oplage van 15000 en wordt digitaal ook veel gelezen. Ben je benieuwd naar de aanleiding die de hoofdredacteur zag tot het plaatsen van het artikel, lees dan verder............

 

'Met massage meer mans'


Maria van Rosmalen werkte ruim 30 jaar bij Organon totdat de reorganisatie bij het bedrijf haar loopbaan abrupt beëindigde. Maria stortte zich op haar tweede passie: het luisteren naar mensen en werknemers terwijl zij een stoel- of tafelmassage uitvoert. Binnen haar eigen bedrijf DeaLuna verkent zij op geheel eigen wijze de markt. In 1980 startte Maria van Rosmalen als MLO-er bij het bedrijf Organon. Hier werkte zij zich binnen een periode van enkele jaren op tot een allround onderzoekmedewerkster. Haar werkzaamheden bestonden uit het karakteriseren van chemische verbindingen door middel van assayontwikkeling, het opstellen van protocollen en het strikt naleven van bestaande protocollen voor zowel routinematige als niet routinematige experimenten. Teven beoordeelde Maria de verkregen data en zette op basis hiervan nieuwe experimenten op.
Maria: “Het werk is altijd bijzonder gevarieerd geweest, niet in de laatste plaats omdat ik verschillende functies binnen hetzelfde bedrijf heb vervuld. De tijd waarin Organon naar de beurs zou gaan, tot twee maal toe werd overgenomen en bekend werd dat deze kleine locatie in Nederland niet de moeite waard zou zijn, betekende een heleboel onzekerheid voor alle medewerkers. Dat ik er zo lang werkte gaf geen garantie; véél van mijn collega’s lopen er al langer dan 25 jaar hetgeen natuurlijk wel iets zegt over de kwaliteit van de werkomgeving.”

Maria van Rosmalen toont onder de bedrijfsnaam DeaLuna onder meer op
beurzen wat stoelmassage inhoudt.


Overstappen naar massage

Omdat Maria de bui al zag hangen, besloot zij preventief te handelen en zich alvast te verdiepen in een tweede passie: massage. In 2010 volgde zij een cursus stoelmassage, een workshop didactiek en startte ze met de 3-jarige HBO opleiding ‘Therapeut Integrale Lichaamsmassage’. Begin 2012 hoopt ze bovendien de opleiding Medische Basiskennis af te sluiten hetgeen haar klanten de mogelijkheid biedt de factuur in te dienen bij de zorgverzekeraar. “Om de licentie die je ontvangt bij de cursus stoelmassage te behouden, is het belangrijk –en verplicht– dat je voldoende uren maakt. Om die reden heb ik geïnformeerd naar de mogelijkheid om binnen mijn eigen werkkring een aantal mensen te masseren. Dat liep zo goed dat we uiteindelijk zelfs aanvragen hebben moeten weigeren. In die tijd leerde ik veel over de impact die een stoelmassage kan hebben op mensen. Naast het feit dat je bepaalde spiergroepen behandelt die bijvoorbeeld bij computergebruikers relatief veel klachten opleveren, merkte ik dat mensen als vanzelf tegen me gingen praten. Niet over het werk alleen, maar ook over persoonlijke zaken of problemen. Dit therapeutische aspect, dat zich bijna automatisch opdringt in dit werk, sprak me bijzonder aan.” Maria van Rosmalen was hiermee duidelijk bevestigd in haar vermoeden dat de volgende stap in haar loopbaan wel eens op het vlak van stoelmassage kon liggen. Voldoende in elk geval om haar eigen bedrijf DeaLuna op te richten en spontaan om zich heen te kijken om te ontdekken welke mensen er baat zouden kunnen hebben bij een therapeutische stoelmassage.

Nut van stoelmassage

Stoelmassage is binnen het bedrijfsleven duidelijk meer dan alleen een kwartiertje van ontspanning en de gedachten verzetten. Maria: “In feite past het binnen het plaatje waarin je gezondheid beschouwt als ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn’. Je moet gezondheid wat dat betreft dan ook niet beschouwen als de afwezigheid van ziekte of zwakheid. Het lichamelijke aspect komt bij de massage terug wanneer je bepaalde delen van het lichaam behandelt waar klachten optreden; bijvoorbeeld als gevolg van overbelasting. Het therapeutische deel ondersteunt de ‘cliënt’ in het in evenwicht brengen van zijn geestelijke en sociale welzijn. Ik zie mezelf hierbij als de eerste schakel in een mogelijk hulptraject. Ik ben immers geen psycholoog of psychiater, maar kan mensen wel een eerste raad of aanwijzing geven om eventuele problemen beter het hoofd te bieden. Verder heb ik de kennis om hen eventueel door te sturen naar de juiste instantie wanneer meer professionele hulp is gewenst.” Om de juiste behandeling te geven in de 15 – 20 minuten durende sessie, krijgt de betreffende man of vrouw altijd eerste een vragenlijst. Hiermee stelt Maria belangrijke zaken vast die belangrijk zijn voor de behandeling. Klachten, allergieën maar bijvoorbeeld ook zwangerschap vragen allemaal om een andere aanpak. “De meeste mensen zijn in principe gezond maar binnen kantooromgevingen zie je wel veel klachten die gerelateerd zijn aan langdurig computergebruik. Of wat denk je van mensen die veel pipetteren of werkzaamheden verrichten in de zuurkast? De overbelaste spieren stimuleer je tijdens de behandeling waardoor het bloed weer goed gaat stromen en klachten afnemen. Inmiddels erkennen steeds meer werkgevers de positieve effecten en investeren bewust in deze vorm van preventie. Wat mij betreft mogen ze ook best een lichte druk uitoefenen op medewerkers om gebruik te maken van deze mogelijkheden; eenvoudig omdat het leidt tot een bewezen lager ziekteverzuim en een hogere motivatie om te blijven werken.”


In laboratoria komen relatief veel repeterende bewegingen voor die tot klachten
kunnen leiden.

Toekomst
Inmiddels heeft Maria lijntjes in verschillende richtingen uitgegooid. Zo is ze onder meer in gesprek met Organon om daar op regelmatige basis stoelmassages te geven. Daarnaast woont zij in de nabijheid van het Science Park waar in januari 12 – 18 bedrijven zullen starten en bovendien borrelt haar hoofd van de ideeën. “Ik heb gesprekken gehad met een aantal hotels om daar in de toekomst wellicht stoel- of tafelmassage aan te bieden. Zo zie ik kansen voor zakenlui (vanuit het buitenland) die wel een massage kunnen gebruiken in hun hotel om de volgende morgen optimaal te presteren tijdens bijvoorbeeld een congres. Verder sta ik met mijn stoel op beurzen om de mogelijkheden te tonen en ik merk dat het langzaam geaccepteerd gaat worden als preventieve maatregel om het ziekteverzuim terug te dringen en het werkplezier te vergroten. Als het dan óók nog eens op de werkvloer kan worden uitgevoerd én de kosten zijn aftrekbaar, waar wachten we allemaal dan nog op...”

DeaLuna
www.dealuna.nl

LabVison editie 15 - december 2011