Brok in de keel gevoel (Globusgevoel)

Facebook

Hoe massage kan helpen bij een 'brok in de keel’

Iedereen kent de emotionele brok in de keel bij bijvoorbeeld een droevige film, begrafenis of geboorte van een kind. Als het direct daarna weg trekt sta je er waarschijnlijk niet eens bij stil. Soms houdt het gevoel van die brok in de keel langer aan. Het lijkt een slijmprop of graatje dat ter hoogte van het strottenhoofd blijft hangen en kan dagenlang aanhouden. Hoe vaak je ook hoest, slikt of je keel schraapt, het verdwijnt niet.

Wat is dat precies?
Bij het slikken, maar ook bij schrapen en kuchen, span je je keel- en halsspieren. Blijven die spieren gespannen, bijvoorbeeld door stress, dan voel je dat als een brok in je keel. Wanneer de spanning wegebt, verdwijnt ook het brokgevoel. Ook angst, verdriet, woede of een andere sterke emotie kunnen de keel uitdrogen en een brokgevoel veroorzaken, net als verkeerd ademhalen of verkeerd stemgebruik. Daarnaast kun je de slijmproductie in neus en keel als brokgevoel ervaren.

Behandeling
Vaak is het onschuldig, maar niet altijd. Door geruststelling, bijvoorbeeld omdat de KNO-arts geen afwijkingen heeft gevonden, verdwijnt het brokgevoel vaak vanzelf. Dit kan wel enige weken zoniet maanden duren. Soms helpt massage bij het bestrijden van een brokgevoel. Je gaat dan in gesprek met je massagetherapeut die het contact met je lijf op zoekt en je leert doelbewust het keelgebied te ontspannen. Het niet of slecht verwerken van heftig emotionele gebeurtenissen grijpt sommigen letterlijk bij de keel. Blijf er niet mee rond lopen en zoek professionele hulp.
Als het brokgevoel niet verdwijnt of als er klachten bijkomen, vraag dan een nieuw onderzoek door de KNO-arts aan. Soms heeft een brokgevoel namelijk wel een lichamelijke oorzaak. Meestal gaat een dergelijke afwijking gepaard met andere klachten, zoals moeite met eten, keelpijn, oorpijn of heesheid.