Betalingscondities

1. Betaling dient te geschieden op dezelfde dag voor aanvang van de behandeling, contant of middels directe overmaking. In overleg is het soms mogelijk achteraf te betalen via de bank binnen 14 dagen na factuurdatum op het door therapeut* aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de betalingstermijnĀ  is de opdrachtgever** zonder ingebrekestelling in verzuim en is … Meer lezen over Betalingscondities