DeaLuna Massagetherapie

De weg van klacht naar kracht

Massagetherapie is een lichaamsgerichte therapie waarbij jouw psychische gezondheid wordt benaderd via het lichaam. Klachten ontstaan immers met een reden.

Massagetherapie helpt bij spanningsklachten, slaapproblemen, depressieve gevoelens, burn-out, vermoeidheid, onbegrepen (chronische) pijn en allerlei lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak. Massagetherapie helpt je ook als je leven een grote wending heeft genomen vanwege een ziekte, scheiding, verlies van een dierbare of je baan, bij gemis aan intimiteit of (seksueel) misbruik.

Plan van aanpak

Na aanmelding ontvang je een intakeformulier om jouw problemen (zorgvraag) helder te krijgen. Bij de eerste afspraak doorlopen we de beantwoordde vragen. Aan de hand van dit gesprek komen we tot een massagevorm die het best bij je past. Tijdens de massage staat het doorvoelen van emoties, ervaringen, gevoelens en gedachten centraal. Je leert inzicht te krijgen in je leven en wordt zelfbewuster van je eigen lichaam en handelen. Na afloop is er ruimte voor een persoonlijk gesprek.

De frequentie en het aantal sessies bepalen we in overleg. Elke sessie begint met een kort gesprek wat je de afgelopen tijd ervaren of gevoeld hebt. De duur van een consult varieert. Houdt met je agenda rekening op een tijd van anderhalf uur.

Contra-indicaties

Een besmettelijk (huid)ziekte is voor mij een reden niet tot aanraking over te gaan.

vergoeding aanvullende zorgverzekering

Maria is geregistreerd bij de FAGT als natuurgeneeskundig therapeut. De meeste zorgverzekeraars hanteren een vergoeding voor de kosten van een natuurgeneeskundig consult. U heeft hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. Zie Zorgverzekeraars voor een overzicht of bezoek de website van de FAGT.

Voel jij de druk van het dagelijks leven?

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling

U hoeft niet minder valide, gebrekkig of in de war te zijn om voordeel te hebben van massagetherapie. Sterker, u hoeft zelfs geen ‘problemen’ te hebben. U kunt een goed functionerende persoonlijkheid zijn en gewoon in therapie gaan om nog meer van uw wensen in het leven vervuld te krijgen. Niemand is 100% vrij van script: de wijze waarop u gewend bent te handelen, als in een toneelspel waarin de teksten en rollen al precies zijn uitgewerkt. Je doet wat je doet als gevolg van jarenlange programmering. Soms heeft u niet eens in de gaten dat u uit gewoonte reageert maar doet u zoals u doet omdat het in het verleden het beste leek. U kreeg waardering voor uw wijze van handelen, maar is dat ook werkelijk wie u diep van binnen bent?

Een verwijsbrief is niet nodig, maar het is raadzaam om bij medische klachten contact met uw arts op te nemen om ziektes uit te sluiten en/of de arts op de hoogte te brengen van de (voorgenomen) ondersteunende behandelingen. Voor elke behandeling wordt een anamnese afgenomen om te weten wat er op dat moment in uw leven speelt.

Massagetherapie kan gecombineerd worden met fysiotherapie, psychotherapie of andere behandelvormen.

Maria Aarts 06 44 11 80 00
vaste lijn: 073 888 5594
Een whatsapp of sms wordt zo snel mogelijk beantwoord
of stuur een e-mail naar info@dealuna.nl

Behandeltijden in overleg. Mogelijkheden overdag, avond en weekend.

Therapie

Maria biedt met haar ruime ervaring steun als je het zelf even niet meer weet en een beetje hulp kunt gebruiken om de draad van het leven op te pakken.
Therapie begint met de vragen “Wat is het probleem, wat wil je bereiken en waarom kies je voor mij?” Na afloop van een uitgebreide intake bespreken we de tijdsduur en het aantal sessies die we denken nodig te hebben. Deze gesprekken vinden meestal plaats in mijn praktijk. Tussentijds contact via e-mail is mogelijk.
Therapie met massage werkt beter omdat je de opgedane kennis beter kunt intergreren. Een mens is meer dan het ‘denken’.

Elke gesprek begint met “Wat is er gebeurd na ons laatste contact? Zitten we op de juiste weg? Waar heb je vandaag behoefte aan?”

Voor wie?

  • Ik kan niet stoppen met piekeren, kom slaap tekort en weet niet hoe ik verder moet
  • Ik heb allerlei (lichamelijke) klachten zonder aanwijsbare oorzaak
  • Ik mis het gevoel van voldoening en geluk in mijn leven
  • Ik voel me savonds opgebrand
  • Ik kamp met persoonlijke dillemma’s
  • Ik wil ontsnappen aan de dagelijkse (werk)druk
  • Ik heb het gevoel niet vrijuit te kunnen leven

In geval van ziekte kan mijn collega Monica Wilhelm waarnemen vanuit haar praktijk in Den Bosch.  De cliënt geeft in dat geval zelf aan welke informatie over wordt gedragen, nodig zijn voor verdere behandeling.