Privacyverklaring

Privacyverklaring DeaLuna
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle (website)bezoeken, transacties en overeenkomsten met DeaLuna / Maria Aarts.

Dossiervorming
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd vanuit de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Het dossier bevat altijd de volledige naam van de client en het geboortejaar. Indien van toepassing de naam van zorgverzekeraar met verzekeringsnummer, de adresgegevens indien nodig en de antwoorden op de vragen die ik u stel. U bent nimmer verplicht tot antwoorden en heeft altijd recht uw eigen file in te zien.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat alle gegevens digitaal worden opgeslagen en beveiligd middels een wachtwoord.
Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot dossier gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alles wat er besproken wordt tijdens een sessie is vertrouwelijk.
Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt zal ik gegevens delen met personen of organisaties die door de cliënt zijn aangewezen.

Een klein deel van het dossier omvat de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Gegevensbeveiliging
DeaLuna maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens middels een wachtwoord op de computer en een extra wachtwoord op uw file. Dit om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Je gegevens worden met alle mogelijke middelen beschermd, maar vanwege het publieke karakter van internet kan de veiligheid van de overdracht van informatie via internet nooit voor 100% gegarandeerd worden.

Inzage en uitschrijven
Je mag DeaLuna vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van je zijn opgeslagen. Ook kan je DeaLuna verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Indien je geen actieve relatie met DeaLuna meer wilt onderhouden, dan worden deze gegevens op jouw verzoek uiteraard direct verwijderd*. Je kan dit melden via info@dealuna.nl

* Vanuit de WGBO is DeaLuna wettelijk verplicht om bepaalde gegevens gedurende 20 jaar te bewaren,  Deze specifieke gegevens kunnen dan ook niet verwijderd worden

cookies

Ik hoor iets over cookiebeleid op mijn pagina te zetten. Dit is voor mij net zoiets als russisch leren. Ik heb een poging tot verdiepen gedaan maar snap er alsnog geen snars van. Wellicht niet professioneel, en ik zou daarom erg blij zijn als iemand me helpen kan wat er in de AVG wet bedoeld wordt wat ik op mijn website dien te zetten.
Ik kan u alleen melden dat ik niet zie wie mijn website bezocht heeft. In Joomla kon ik dat wel, maar ik werk nu met WordPress.
Resume: Voor zover ik weet laat een bezoek aan mijn website geen cookies bij u achter.