Diploma CAM therapeut

  Diploma CAM therapeut Na hard werken is het dan zover. De uitnodiging voor de diplomauitreiking ontvangen. Het betekent dat ik aan alle voorwaarden van de vierjarige opleiding ‘CAM therapeut; eigen vakdiscipline’ heb voldaan. De tekst in de mail: Je hebt alle opdrachten van de vierjarige opleiding met minimaal voldoende afgerond en daarbij heb je … Read more