Corona Protocol

PERS BERICHT RBCZ – 8/5/2020
Om aan te kondigen aan het grote publiek dat onze sector vanaf maandag 11 mei weer “open” is en er afspraken gemaakt kunnen worden, weliswaar onder voorwaarden, zal er door RBCZ een persbericht worden uitgestuurd. Het persbericht is hieronder te lezen en is net als het protocol als samenwerking tot stand gekomen.

Tevens zal het CAM-sector (CAM=Complementary Additive Medicine) breed protocol vandaag verstuurd worden naar belanghebbende partijen, zoals het RIVM, ministeries, Zorgverzekeraars Nederland e.a.

—————————————
Persbericht
Datum: 8 mei 2020

Professionals integrale en complementaire zorg klaar voor veilige herstart

een breed gedragen protocol is hierbij richtinggevend

Maandag, 11 mei 2020, openen de praktijken van de vrijgevestigde professionals in de integrale en complementaire zorg weer. Het betreft hier bijvoorbeeld zorgverleners op het vlak van homeopathie, acupunctuur, antroposofische gezondheidszorg, psychosociale – en lichaamsgerichte therapie en natuurgeneeskunde.
Juist de competentie van de CAM-professional en zijn integrale benadering van de mens, is van grote meerwaarde. Samenwerking tussen de CAM-professional en reguliere zorg leidt namelijk tot optimale zorg voor de client, meer efficiëntie en kostenbesparing in de zorg. Dat is in de post-coronatijd nog meer nodig.
Een protocol voor vrijwel de hele sector is hiervoor opgesteld door een viertal organisaties, FLICZ (Federatie Leefstijl, Integrale en Complementaire zorg), RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen) en NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) in samenspraak met hun achterban. In totaal gaat het om 39 beroepsorganisaties die dit breed gedragen protocol volgen.
Het protocol, Leidraad infectiepreventie Covid-19, geeft duidelijke en concrete instructies aan de praktijkhouders hoe zij op een veilige manier voor de cliënten en de professionals zelf, hun zorg weer kunnen opstarten. De algemene eisen en voorwaarden zoals die zijn opgesteld door het ministerie van VWS en het RIVM zijn hierbij gevolgd.
De opstellers van het protocol menen dat hiermee hun achterbannen, toegespitst op hun situaties, aanpassingen in de organisatie van de praktijk kunnen doorvoeren. Dit betreft de wijze waarop de verschillende ruimtes moeten worden ingedeeld en moeten worden schoongehouden. Maar ook de communicatie naar cliënten die zorg willen en de voorwaarden waaraan cliënten moeten voldoen zijn helder en eenduidig opgenomen. Tenslotte zijn er natuurlijk hygiënemaatregelen geformuleerd voor bescherming van de cliënten en de professionals.
Het protocol kan wijzigen door voortschrijdend inzicht of omdat er omissies worden geconstateerd. U ziet dat aan het versienummer.
Meer informatie: info@rbcz.nu

Vakantieactie 2019

Komt u in de maand AUGUSTUS , dan ontvangt u 50 % korting een 2e massage, te besteden binnen 14 dagen.

*Actie sluit op zaterdag 14 september en is persoonsgebonden

de verkrampte houvast-zoekerij

Er wordt wel gezegd dat al ons menselijk gedrag voortkomt uit liefde of angst. De control freak in ons, het ego, is angst gebaseerd. Daarom is ons ego altijd druk doende zekerheden voor ons te scheppen waar we ons aan vast kunnen houden. Best wel sympathiek van ons ego, nietwaar? Des te pijnlijker is het om vroeg of laat te ontdekken dat ego-zekerheden schijnzekerheden blijken te zijn en we er bovendien een hoge prijs voor betalen: het verlies van innerlijke vrijheid en vreugde.

Die vreugde en vrijheid raak je kwijt wanneer je je (schijn)veiligheid ontleent aan vergankelijke dingen en aan verhalen die je jezelf vertelt over hoe de wereld in elkaar zit of zou moeten zitten. Hoe meer je daaraan vastgeklonken zit, des te voorspelbaarder je wordt in reacties en gedrag. Het leven wordt dan een doodlopende weg want alles wat je vastlegt in jezelf gaat dood, en alles wat open blijft staan voor beweging en verandering is levend. De weg hieruit is eerlijk te gaan zien dat elke neiging ergens houvast in te zoeken, of dat nu is in je relatie, werk of ideeënwereld is of in je zucht naar erkenning, in wezen gebaseerd is op een onderliggende angst.

Hoe zou het zijn om gewoon door te gaan met je leven maar keer op keer te oefenen in het innerlijk loslaten van je gebruikelijke vormen van houvast? Zo’n houvast kan ook een boosheid zijn die je onbewust koestert en waarmee je je afschermt van wat daar onder ligt: kwetsbaarheid.

Kwetsbaar waren we altijd al maar in onze verkrampte houvast-zoekerij hingen we er als het ware boven. Als we erin kunnen ontspannen, blijkt kwetsbaarheid een toestand te zijn die heel dicht ligt bij wie we werkelijk zijn.

Kwetsbaarheid, gemengd met vertrouwen, geeft ons de mogelijkheid eindelijk te ontspannen en ons over te geven aan de Goddelijke stroom van het leven. Het is in dit vertrouwen dat je je oneindig liefdevol gedragen voelt. Het is in deze overgave dat de levensstroom je moeiteloos door het unieke landschap van jouw leven voert, mits je weer niet gaat grijpen naar houvast. Ik wens jou de moed toe om te kiezen voor overgave aan bewuste kwetsbaarheid.

(bron Dick Nijssen)

Leven in een hemel of hel is een keuze

In veel religies word je verteld dat je naar de hemel óf naar de hel gaat. Met een positieve geest weet je, voel je, dat er geen hel is en dat de hemel juist overal is. Het ‘naar de hemel gaan’ gaat niet om de toekomst, waar je moeite voor doet en je leven lang naartoe werkt. Niemand gáát naar de hemel of de hel omdat je er namelijk al verblijft. Je draagt je eigen hel of je eigen hemel met je mee, het is je bagage, in het NU. Alleen NU is belangrijk, wat je doet, hoe je je voelt, wie je bent.

Vanuit het negatieve kun je niet vrij zijn. Je klampt je (onbewust) vast aan ellende, het is vertrouwd. Het lijkt beter te leven met ellende die je bekend is dan zomaar in het onbekende te springen. Je hebt een pantser om je heen om je tegen die bekende ellende te beschermen. Met onbekende ellende moet je weer verdedigingsmechanismen opbouwen. Het is veiliger met ellende te leven die je bekend is.

Met geluk is het juist andersom. Als je gelukkig bent heb je behoefte het onbekende geluk te gaan verkennen want het bekende gaat je vervelen. Je geniet er juist van en zo ontstaat groei. Bekende ellende gaat nooit vervelen. Let maar eens op mensen die over hun ellende praten, ze ‘genieten’ er zelfs van.

Zo kun je alleen avontuurlijk zijn als je gelukkig bent. Avontuur vereist een subtiel geluksgevoel, het zogenoemde ‘in balans zijn’. Je bent dan niet bang voor het onbekende (relatie, werk, reizen) Je kunt je in het onbekende storten want je weet diep van binnen dat de hemel met je meereist, waar je ook gaat.

Als iemand met een negatieve instelling in de tuin stilstaat bij een roos, dan kunnen er nog zoveel rozen staan maar zal hij alleen de doornen tellen. Voor een negatieve geest komen de doornen op de eerste plaats. Bloemen zijn maar een illusie, doornen zijn echt.

Bewustwording is de sleutel tot verandering. Voel jij dat je wel wat hulp kunt gebruiken om gelukkig te zijn? Massagetherapie kan je helpen jouw hemel te vinden.

(Bron ‘Het boek der geheimen’ Osho)

Klankmeditatie in huiskamersfeer

Donderdag 23 mei 2019, Vlijmen

Een eeuwenoud ontspannend ritueel met geluiden van klankschalen uit Nepal, Zaphir windgongs, een Tingsha, sjamanendrum, regenstok en meer.

In de sfeervolle huiskamer liggen enkele zachte matrasjes met een kussen en dekentje waarop je plaats kunt nemen.

ruwe indeling van de avond:
19.30 uur ontvangst & uitkiezen matras
19.45 uur korte geleide meditatie
19.50 uur klanksessie
20.30 uur thee met lekkers
blijf zolang je wilt

Bijdrage voor de avond 15 euro

maximaal 6 personen
Opgeven via e-mail

Diploma CAM therapeut

 

Diploma CAM therapeut

Na hard werken is het dan zover. De uitnodiging voor de diplomauitreiking ontvangen. Het betekent dat ik aan alle voorwaarden van de vierjarige opleiding ‘CAM therapeut; eigen vakdiscipline’ heb voldaan.

De tekst in de mail:
Je hebt alle opdrachten van de vierjarige opleiding met minimaal voldoende afgerond en daarbij heb je aangetoond te voldoen aan de wettelijke normen van het reguliere HBO onderwijs, het zogeheten hbo werk- denkniveau. Hierdoor ben je klaar om te kunnen samenwerken met reguliere gezondheidspartners volgens de laatste richtlijnen. Graag willen wij je uitnodigen om het diploma officieel in ontvangst te nemen.

NB: Bij de uitreiking dien je, zoals gebruikelijk, de geheimhoudings-eed te vernieuwen.

Je wordt verwacht op :

Datum:       16 december 2017

Locatie:      Auditorium University College

Dit is naast de diploma’s ‘Therapeut Integrale Lichaamsmassage’ en  ‘Medische basiskennis volgens de Platonorm’ een extra verdieping vn mijn vak.

badsessie

Nieuw bij DeaLuna: De mogelijkheid uitgebreid te badderen met een hapje en een drankje als u dat wenst.

Zie badsessie voor mee informatie of vraag naar de mogelijkheden.

Release nieuwe website oktober 2017

Mijn nieuwe website is eindelijk in de lucht en ik ben er zo blij mee.
Een website die ik zelf bij kan houden, waar ik zelf foto’s en berichten kan plaatsen.

Dank aan mijn lieve broer Berry die steeds voor me klaar stond en me door alle problemen sleurde. Zonder hem was het me niet gelukt.